Vanliga frågor & Svar

VANLIGA FRÅGOR & SVAR​

Priset på ett komplett solcellssystem kan variera beroende på antalet paneler du beställer och installationskomplexiteten. För att få en ungefärlig uppfattning om kostnaden för just din installation kan du fråga oss om en kostnadsfri offert. 

Utöver att vara ett miljö- och klimatvänligt initiativ, är en investering i solceller även ekonomiskt fördelaktig. Vanligtvis ligger återbetalningstiden för solceller mellan 8 och 12 år, beroende på förutsättningarna för ditt specifika tak. Genom att producera din egna el sänker du även dina elräkningar.


Om du producerar el som blir över kan du lägga till en batterilösning, så du kan lagra den extra energin och använda den när det behövs. Eller så kan du sälja den överblivna elen till elbolagen och tjäna pengar på din egenproducerade el.

Solceller installeras för att nyttja solens energi och kunna producera elektricitet. Solcellerna består av moduler som innehåller tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanligtvis kisel, täckt med glas. När dagsljuset träffar materialet, absorberar elektronerna energin, vilket får dem att börja röra sig genom materialet och generera likström.

Den genererade likströmmen konverteras sedan till växelström med hjälp av en växelriktare för att möjliggöra anslutning till elnätet.
Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas solenergin till likström, vilken sedan omvandlas till 230V växelström för att anslutas till elnätet.

Beroende på typ av anläggning kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per kvadratmeter och år. 

Investeringsstöd 
För att främja energilagring i olika batterilösningar kan du dra nytta av särskilt investeringsstöd. Dessutom kan du ansöka om statliga bidrag och stöd när du investerar i din egen solcellsanläggning. Att producera din egen el kan även ge skatteförmåner både för privatpersoner och större fastighetsägare. Detta innebär att det idag kan vara mycket lönsamt att vara solcellsproducent.

Avdrag för grön teknik
Du kan dra av kostnader för både arbete och material om hela installationen hanteras av en elektriker. Om arbetet utförs av annan än elektrikern gäller avdraget endast för arbetskostnaden. Avdraget appliceras direkt på din faktura och ger dig 20% avdrag på solceller och 50% avdrag på energilagring och laddboxar. Det maximala beloppet att ansöka om är 50 000 SEK per år och person. Observera att resekostnader inte kan dras av. Du kan läsa mer om aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd hos Skatteverket.

Elcertifikat 
Genom att producera egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat som sedan kan säljas på den öppna marknaden. Statliga myndigheter utfärdar elcertifikaten, och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar. Elcertifikaten gör det mer lönsamt att generera förnybar el och bidrar till en hållbar energiomställning.

Ja! Vi gör installationer för privatpersoner, företag, bostadsföreningar och lantbruk.