ElbilsladdareLADDA BILEN HEMMA

INSTALLERA ELBILSLADDARE

Solceller och laddboxar är en kraftfull kombination för energieffektivitet. Vår laddboxgenerator erbjuder skräddarsydda paket som inkluderar dessa komponenter, vilket är särskilt fördelaktigt för dem som redan har solceller eller funderar på att investera i dem.

För att ytterligare maximera nyttan av dina solceller tillsammans med laddboxen finns det även många lösningar som involverar energilagring med hjälp av batterier.  

Givetvis installerar vi även laddboxar som inte är kombinerade med solceller.

skapa ett förnybart energisystem HEMMA

En del av helhetslösningen

Solcellsinstallation

Installera solceller för att producera energi från solen som kan försörja ditt hem med grön el.

Batterilagring

Lagra all solcellsenergi och alltid ha tillgång till egenproducerad el, även när solen inte skiner.

Elbilsladdare

Ladda din elbil med elen som solcellerna producerat och som batteriet lagrat.