BatterilagringEn del av helhetslösningen

lagra din Solenergi

Många solcellsinvesteringar utnyttjas inte till fullo. Genom att installera ett batteri i samband med dina solceller kan du lagra all solcellsenergi och på så sätt alltid ha tillgång till egenproducerad el, även när solen inte skiner.

Några av fördelarna med batterilagring är att man säkerställer en jämnare energianvändning, får mer kontroll över elkostnaderna, samt minskar på driftkostnader som ökar värdet på din bostad.

 

BATTERI + SOLCELLER = MAXIMAL NYTTA​

Solpaneler på en villa i Onsala

skapa ett förnybart energisystem

En del av helhetslösningen​

Solcellsinstallation

Installera solceller för att producera energi från solen som kan försörja ditt hem med grön el.

Batterilagring

Lagra all solcellsenergi och alltid ha tillgång till egenproducerad el, även när solen inte skiner.

Elbilsladdare

Ladda din elbil med elen som solcellerna producerat och som batteriet lagrat.